ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030630
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  030630
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomphuhungphatthanawit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านภูฮัง
ตำบล :
  ดงมูล
อำเภอ :
  หนองกุงศรี
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46220
โทรศัพท์ :
  043010184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2537
อีเมล์ :
  phuhang.ict@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศรี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลดงมูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09:40:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์


นายธนัฐ มาตชรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน