ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030631
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022019
รหัส Obec 6 หลัก :
  030631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongbuachaiwanpittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไชยวาร
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  หนองกุงศรี
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46220
โทรศัพท์ :
  043894220
โทรสาร :
  043894220
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม พ.ศ. 2539
อีเมล์ :
  nongbuachaiwanpittayasan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเม็กหนองกุงศี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 20:51:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์


นายเกรียงศักดิ์ ดอนไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน