ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030635
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032018
รหัส Obec 6 หลัก :
  030635
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชารัฐพัฒนศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pracharatpattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบล :
  หมูม่น
อำเภอ :
  สมเด็จ
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46150
โทรศัพท์ :
  043-127105
โทรสาร :
  043-127105
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2538
อีเมล์ :
  pracharatprs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สมเด็จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หมูม่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08:29:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา


นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน