ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030639
รหัส Smis 8 หลัก :
  46032022
รหัส Obec 6 หลัก :
  030639
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยผึ้งพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaiphungpittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยผึ้ง
ตำบล :
  นิคมห้วยผึ้ง
อำเภอ :
  ห้วยผึ้ง
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46240
โทรศัพท์ :
  043-869036
โทรสาร :
  043869174
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  hppschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พลังผึ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:20:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา


นายกลวัชร วังสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน