ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1046030647
รหัส Smis 8 หลัก :
  46022021
รหัส Obec 6 หลัก :
  030647
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เหล่ากลางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Laoklangwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหัวหนอง
ตำบล :
  เหล่ากลาง
อำเภอ :
  ฆ้องชัย
จังหวัด :
  กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ :
  46130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม 2519
อีเมล์ :
  laoklang24@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยางตลาดฆ้องชัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่ากลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:36:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม


นายสาโรช จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2