ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047020237
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020237
รหัส Obec 6 หลัก :
  540455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองม่วง
ตำบล :
  ปทุมวาปี
อำเภอ :
  ส่องดาว
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47190
โทรศัพท์ :
  042720112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2512
อีเมล์ :
  nong.2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  12
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปทุมวาปี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองม่วง


นายเดชชัย สารบรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน