ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกศิลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030184
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030184
รหัส Obec 6 หลัก :
  540571
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกศิลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhogsila
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโคกศิลา
ตำบล :
  โคกศิลา
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30พฤศจิกายน2505
อีเมล์ :
  koksilaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกศิลา


นายพุทธา คุณมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศิลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน