ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030185
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  540572
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทุ่มหนองโจด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongtumnongjod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองโจด
ตำบล :
  โคกศิลา
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  0879459428
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  toy.jeena@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกศิลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด


นายชายชาญ อิ่มรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน