ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030187
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030187
รหัส Obec 6 หลัก :
  540560
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเจริญศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANCHAROENSIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709177
โทรสาร :
  042709177
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 สิงหาคม 2483
อีเมล์ :
  anubanjoso99@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10:42:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์


นายจินดา สายคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน