ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างฟาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030189
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030189
รหัส Obec 6 หลัก :
  540570
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างฟาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baansrangfak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านสร้างฟาก
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2436
อีเมล์ :
  sangfak@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างฟาก


นายสมยศ จันทประสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างฟาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน