ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030191
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030191
รหัส Obec 6 หลัก :
  540569
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kudnakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านกุดนาขาม
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709186
โทรสาร :
  042709207
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  kudnakham@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 17:32:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)


นายสุจินดา เอ้มะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน