ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030193
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030193
รหัส Obec 6 หลัก :
  540562
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮังแหลว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonghanglaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองฮังแหลว
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  nonglaw_sch@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน