ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030194
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030194
รหัส Obec 6 หลัก :
  540580
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthungkare
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุงแก
ตำบล :
  ทุ่งแก
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  0879534050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 กุมภาพันธ์ 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน