ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030196
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  540579
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนชัยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONCHAIWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกชัยวาน
ตำบล :
  ทุ่งแก
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  098-269-9325
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  bandonchaischool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา


นายมงคล สุวรรณโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน