ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030199
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030199
รหัส Obec 6 หลัก :
  540565
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองน้อย
ตำบล :
  ทุ่งแก
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709152
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  nongnoyschool@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:32:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองน้อย


นายหนูทอง อินทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน