ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030201
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  540574
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าบ้านถ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaobanthon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านถ่อน
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  232
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:39:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน


นายอิศรางกูร บุตรวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน