ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030202
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030202
รหัส Obec 6 หลัก :
  540575
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwaengnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/08/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 20:13:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย


นายเดชา เผ่าพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน