ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030204
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030204
รหัส Obec 6 หลัก :
  540577
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนบกหนองผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phonboknongphue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโพนบก
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  0856434971
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  wipawin4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ


นายธนบดี อินลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน