ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030205
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030205
รหัส Obec 6 หลัก :
  540585
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban dongbang (Khururathuthid)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดงบัง
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08:33:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)


นายโยธิน เขียววิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน