ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030206
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030206
รหัส Obec 6 หลัก :
  540586
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kammeg
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านคำเม็กใหญ่
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/10/2508
อีเมล์ :
  -khemekschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:37:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเม็ก


นายอัครเดช จันทร์โยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเม็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน