ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแปน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047030210
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030210
รหัส Obec 6 หลัก :
  540583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแปน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongpan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองแปน
ตำบล :
  หนองแปน
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 สิงหาคม 2502
อีเมล์ :
  Bannongpansin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแปน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:52:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแปน


นายนิคม สีสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน