ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540088
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  540088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUAKURURATSAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบัว
ตำบล :
  กุดบาก
อำเภอ :
  กุดบาก
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47180
โทรศัพท์ :
  NULL
โทรสาร :
  NULL
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 05 2481
อีเมล์ :
  buakuru@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  102
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลกุดแฮด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 16:14:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี


นายวัฒนา เติมทานาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน