ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540158
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  540158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพรรณานิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Phanna Nikom School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพรรณา
ตำบล :
  พรรณา
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042779254
โทรสาร :
  042779254
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 สิงหาคม 2479
อีเมล์ :
  anubanphanna01@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพรรณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:42:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม


นายยุทธนา อุทโธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน