ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540160
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  540160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMOUNGKHAIBANMEG(POCHAIVITTAYA)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเม็ก
ตำบล :
  พรรณา
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042720088
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรรณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09:22:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)


นายศุภกิจ ไชยเชษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน