ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540161
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  540161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะทองนาหัวช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbatongnahuachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบะทอง
ตำบล :
  พรรณา
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-779505
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มิถุนายน 2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรรณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:49:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง


นางสาวณัฐยาภรณ์ เล็กสิงห์โต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน