ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสองคอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540163
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  540163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสองคอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantasongkon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าสองคอน
ตำบล :
  บะฮี
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042779033
โทรสาร :
  042779033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2488
อีเมล์ :
  bantarsongkon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสองคอน


นายจีระพงษ์ จันทรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสองคอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน