ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตากาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540164
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020041
รหัส Obec 6 หลัก :
  540164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตากาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannatakang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาตากาง
ตำบล :
  บะฮี
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-706319
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2505
อีเมล์ :
  auto_748@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 04:26:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตากาง


นายรัชตะ สมพมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตากาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน