ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540165
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  540165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanghinwittayanuko
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสร้างหิน
ตำบล :
  บะฮี
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0898618717
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/5/2546
อีเมล์ :
  sanghin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  217
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บะฮี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 เวลา 19:56:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์


นายวิทยาลงกรณ์ ชูพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน