ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540167
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  540167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phannawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองทุ่ม
ตำบล :
  พรรณา
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-779293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พรรณา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  88 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:24:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน