ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540168
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020062
รหัส Obec 6 หลัก :
  540168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangyangvithayanukool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านวังยาง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042161886
โทรสาร :
  042161886
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2460
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:25:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)


นางสุภาพร กิณเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน