ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540169
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020063
รหัส Obec 6 หลัก :
  540169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิBanbung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบึง
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2472
อีเมล์ :
  bunbung_ori@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:38:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึง


นายประพันธ์เ่ด่น การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน