ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540170
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  540170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองหวาย
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0982371759
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/04/2484
อีเมล์ :
  punnnarai55@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  62 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:49:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย


นายพันณาราย เมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน