ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540171
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  540171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpueaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเปือย
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-720050
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  pueai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 11:03:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือย


นายทัศน์ณรงค์ อัมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน