ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540172
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  540172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankamin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านขมิ้น
ตำบล :
  วังยาง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-720009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  bankamin1938@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:46:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขมิ้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน