ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540173
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  540173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบดมาดพอกน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbodmadphoknoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านบดมาด
ตำบล :
  พอกน้อย
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042746368
โทรสาร :
  042746368
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2463
อีเมล์ :
  info@bodmadphoknoi.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 17:55:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย


นายธีรพล ผ่องกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน