ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540174
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  540174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BankanghungCharoensin School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  พอกน้อย
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042161861
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  krulu1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายฯที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:02:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์


นายเสมอ บุตรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน