ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540175
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  540175
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban som sa ard school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสมสะอาด
ตำบล :
  พอกน้อย
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042-720058
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ,มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  krusor804@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  216
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2563 เวลา 20:00:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมสะอาด


นางกรรณิกา วิภาคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน