ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540176
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  540176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเรือตอเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonrueatoeruea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนเรือ
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  0872255322
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  wongtacha.1985@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 12:53:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน