ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540177
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  540177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairath Wittaya62(BannahuaboBuaNongmek)school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาหัวบ่อ
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042746193
โทรสาร :
  042746159
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/1920
อีเมล์ :
  thairath62@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)


นายเทพวิมล โคตรตาแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน