ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540178
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  540178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลางหนองดินดำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ã� Ã�¸Ã�ºBanKlagnongdindum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านกลางหนองดินดำ
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042746422
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23มิถุนายน2493
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:47:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ


นายดิเรก กลยนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน