ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสาวนาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540179
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  540179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสาวนาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nasaonan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาสาวนาน
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  0817994559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2494
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 08:49:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสาวนาน


นางวิสัย มาตราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาวนาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน