ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540180
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  540180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannadeenongphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านนาดี
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042706323
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2471
อีเมล์ :
  nadeenongphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 01:47:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่


นายคมกฤษณ์ คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน