ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านภูเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540181
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  540181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านภูเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phupek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านภูเพ็ก
ตำบล :
  นาหัวบ่อ
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  088-5485762
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 สิงหาคม 2512
อีเมล์ :
  phupeksc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาหัวบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 14:06:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านภูเพ็ก


นายดิเรก ภาโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเพ็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน