ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540182
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  540182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphokyaidorntonmurng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านพอกใหญ่
ตำบล :
  พอกน้อย
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042746298
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/04/2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง


นางละอองเดือน คนยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน