ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540183
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  540183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสูงเนินสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansungnoensamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสูงเนิน
ตำบล :
  พอกน้อย
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47220
โทรศัพท์ :
  042759197
โทรสาร :
  042759197
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  sungnoensamakkee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทต.พอกน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:25:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี


นายมีชัย กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน