ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540184
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  540184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัว (สระพังวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbuasraphangwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบัวใหญ่
ตำบล :
  สว่าง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-973013
โทรสาร :
  042-973013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2560 เวลา 19:47:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)


นายณัฐวุฒิ บุรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน