ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชิงชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540185
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  540185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชิงชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Churngchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเชิงชุม
ตำบล :
  เชิงชุม
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  0879467164
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9/10/2476
อีเมล์ :
  cherngchumschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 14:15:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชิงชุม


นายพรเทพ นามโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน