ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนพอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540188
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  540188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนพอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonphok school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนพอก
ตำบล :
  เชิงชุม
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-720043
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/09/2483
อีเมล์ :
  natakasai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:01:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนพอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน