ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540190
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  540190
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขามผดุงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhampadungwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาขาม
ตำบล :
  เชิงชุม
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:43:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน