ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540191
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  540191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนทรายคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSAIKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนทรายคำ
ตำบล :
  สว่าง
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042-720160
โทรสาร :
  042-706326
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  saikhomschool7@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13:24:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ


นายณัฐวุฒิ ทองอ่วมใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน